EXPERT PÅ BRUNNSBORRNING


Kort och koncist, taglines är som punchlines.

BERGARBETENBorrning i berg handlar inte bara om ledningsdragning och grundläggning. Det finns ett stort behov av precisionsborrade berghål, exempelvis små och stora bergtunnlar, raka och krökta ventilationskanaler, inspektionshål, vattenbrunnar, energibrunnar, vajersågning osv.


LÄS MER

FÖRSTÄRKNINGFörstärkningsborrning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder att förstärka eller täta instabil mark och instabilt berg. Vi har lång erfarenhet inom området och har stagat upp både slottsmurar och motorvägar, tätat bergrum och tunnlar, förankrat byggnader och spont, reparerat broar osv.

 

LÄS MER

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR


Edwards Legacy utför geotekniska undersökningar av olika slag. Från enkel horisontell provborrning till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar

 
LÄS MER

BRUNNSBORRNING FÖR ALLA DINA BEHOV

Begär Service Idag

FÅ EN GRATIS OFFERT